‘T is gebeurd

De eerste boete voor het foutief gebruik van het cookiebeleid werd gegeven.
Jubel.be , een bedrijf dat zich vooral bezig houdt met het geven van jurische informatie, mocht de eerste boete van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) in ontvangst nemen.

 

GDPR

Europa heeft in mei vorig jaar (2018) de wetgeving omtrent de GDPR in voege laten treden. Dit houdt voor het cookiebeleid in, dat gebruikers zelf toestemming dienen te verlenen bij het bezoeken van een website over welke cookies gebruikt mogen worden. Enkel de strikt noodzakelijke cookies mogen automatisch geactiveerd worden bij een bezoek. Naast dit gegeven dient ook het cookiebeleid gemakkelijk en transparant weergegeven te worden. Het cookiebeleid dient ook aangeboden te worden in de talen waarin de website beschikbaar is.

 

Wat deden ze bij jubel.be nu eigenlijk juist fout?

Wel, bij het bezoeken van de website kreeg je het standaard pop-up te zien met de vraag de cookies te accepteren. Alleen hadden ze, standaard, alle type cookies aangegeven als zijnde akkoord. Nochtans is dit hoe het in de praktijk wel heel vaak voorkomt, maar volgens de regels opgelegd door de EU is dit niet toegestaan. De boete die ze hiervoor in ontvangst mochten nemen bedraagt €15.000. GBA wil hiermee een voorbeeld stellen naar alle andere website-houders die een foutief cookiebeleid vooropstellen.

 

Jubel.be kan wel nog in beroep gaan tegen de boete.

 

Wil jij graag weten of jouw cookiebeleid in orde is? Neem dan gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.